Política de privacidad RGPD

En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), l'informem que, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa, l'usuari (d'ara endavant, l'Usuari) queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web situada a l'URL http://www.congresosemergencatalunya.com (d'ara endavant, el Lloc web) siguin tractades per AP CONGRESS S.L. (d'ara endavant, AP CONGRESS).

1.- Responsable del Tractament de les Dades

Nom del titular: AP Congress.
CIF: B-8467805
Dir. Postal: C/ Mozárabe, 1, Edificio Parque Local 2, CP: 18006 - Granada.
Telèfon: 958 203 511
Email: rgpd@apcongress.es


2.- Finalitats del Tractament de les Dades

La finalitat de les dades recollides a la web és gestionar les sol·licituds d'informació de l'Usuari sobre els nostres serveis, així com permetre-li posar-se en contacte amb nosaltres per a la contractació dels serveis en el sector de l'organització de congressos oferts a la web.

Quan un Usuari es connecta a aquest lloc web, i envia les seves dades de contacte a través del "Formulari Contacte", està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable AP CONGRESS.

Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser nom, adreça de correu electrònic i número de telèfon.

En facilitar aquesta informació, vostè com a Usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per AP CONGRESS, només com es descriu en la present Política de Privadesa. Les finalitats amb les quals es recullen i gestionen dades per part d'AP CONGRESS són aquestes en funció del formulari:

Formulari d'Inscripció online:

Sol·licitem les següents dades personals: nom, cognoms, DNI, població, província, adreça, país, codi postal, adreça de correu electrònic i número de telèfon, per poder atendre les sol·licituds de consulta remeses, tramitar la seva inscripció al congrés, així com poder informar-lo dels serveis oferts per AP CONGRESS.

Formulari d'Enviament de Comunicacions:

Sol·licitem les següents dades personals: nom, cognoms, DNI, població, província, adreça, país, codi postal, adreça de correu electrònic i número de telèfon, per poder atendre les sol·licituds de consulta remeses, tramitar les comunicacions enviades al congrés, així com poder informar-lo dels serveis oferts per AP CONGRESS.

Procedència de les dades: Les dades personals que tractem procedeixen directament de l'interessat, si el sol·licitant com a titular o com a autor facilita dades de tercers, manifesta tenir prèviament el consentiment dels mateixos i l'acceptació expressa per a l'ús de les seves dades en les finalitats descrites en el present document que deu donar-se a conèixer als interessats. Eximint a AP Congress i a SEMERGEN de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Formulari de Reserves d'Hotel:

Sol·licitem les següents dades personals: nom, cognoms, DNI, població, província, adreça, país, codi postal, adreça de correu electrònic i número de telèfon, per poder atendre les sol·licituds de consulta remeses, tramitar les seves sol·licituds de reserves d'allotjament al congrés, així com poder informar-lo dels serveis oferts per AP CONGRESS.

3.- Conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'entitat i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Seran conservats d'acord amb els terminis legals establerts per les normatives que els puguin ser aplicable.

4.- Decisions

Aquesta web NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades

5.- Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és el manteniment i desenvolupament de la relació de serveis que ens sol·licita i el consentiment que es requereix amb aquesta política de privadesa.

6.- Destinataris

Durant el període de durada del tractament, AP CONGRESS no realitzarà cap cessió, excepte a l'entitat organitzadora de l'esdeveniment, la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN) amb C.I.F. G-286284028 i adreça C/ Jorge Juan 66 - local de Madrid C.P. 29009 o sota obligació legal, ni tampoc cap transferència de les seves dades.

7.- Drets

Podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, oblit i portabilitat, així com a retirar el consentiment atorgat per a comunicacions comercials i/o publicitàries:

  • C/ Mozárabe, 1, Edifici Parque Local 2, CP: 18006 - Granada, amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.
  • A través de l'e-mail: rgpd@apcongress.es

També té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix el reglament.

8.- Procedència de les dades

Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè a través dels formularis i cookies sota el seu mateix consentiment.

9.- Seguretat

AP CONGRESS compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), així com la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.